Privacybeleid Keuken en Badkamerstudio Wehl  (Studio Wehl)

 Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden bij ons in de Studio. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen. Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

 Registratie persoonsgegevens:

Keuken en Badkamerstudio Wehl legt alleen uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt en/of t.b.v. het uitbrengen van offertes. Keuken en Badkamerstudio Wehl biedt voor een aantal van deze diensten een persoonlijke account omgeving. Hierbinnen kunt u zelf aangeven of en welke informatie met Keuken en Badkamerstudio Wehl en publiek gedeeld wordt en toegankelijk is.

Uw persoonsgegevens worden niet opgeslagen in een centraal en/of elektronisch klantenbestand.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

 • In onze winkels bij het invullen van orderformulieren,bestelformulieren, offerte- en/of andere formulieren.
 • Bij het bezoeken van onze website indien u het contactformulier gebruikt.
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
 • Ingeval wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partij heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of u bij deze derde partij uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende producten en/of diensten. Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren:

voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en/of bedrijfsnaam.  

Gebruik van persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door Keuken en Badkamerstudio Wehl  Keukens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om een opdracht uit te voeren
 • Om u te informeren over de status van uw opdracht (telefonisch en/of schriftelijk)
 • Voor het meten van de klanttevredenheid
 • Om door u gestelde vragen te beantwoorden (telefonisch en/of schriftelijk)
 • Aangekochte zaken
 • Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen.
 • Keuken en Badkamerstudio Wehl  zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Opslag en bewaartermijn van uw gegevens:

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie en/of overeenkomst
 • Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden

 Inzien en wijzigen van uw gegevens:

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die Keuken en Badkamerstudio Wehl over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe in te dienen ( info@studiowehl.nl )

 Dit geldt zeker voor de volgende onderwerpen:

 • Inzage in uw persoonsgegevens
 • Aanpassen van uw persoonsgegevens
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens
 • vragen over de inhoud van dit Privacy Statement

 Verstrekken van gegevens aan derden:

 • Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de aan u verleende diensten, verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
 1. Leveranciers t.b.v. bestellingen, service afspraken enz.
 2. Indien expliciet verzocht: Schade-experts e.d.

 Wijzigingen:

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele statement.

Klachtrecht:

 • Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en/of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan schriftelijk contact met ons op.
 • U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl